Барлығы да айбынды, абыройлы, ардақты Ата Заңымыздан бастау алады