Өнерімізді өрісті етіп, мәдениетімізді өркендетейік