Ауданда Чернобыль ардагерлерінің қоғамы құрылып, төрағасы сайланды