Жоғарғы трассаға жарық диодты ескертпелі шамдар орнатылады