Жеке сот орындаушыларының құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі туралы