Вице-министр қарасайлық ұстаздардың ұсыныстарын тыңдады