Тиімділік, қажеттілік және қатаңдық – ең ұтымды әдістер