Тұрғын үйлердің газбен жабдықтау жүйелері тексерілді