«Қожеке Назарұлы – 200» экспедиция тобы Кеген ауданына келді