НПП «Антиген» может использовать бренд «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ»