Мемлекеттік корпорация жер кадастры саласындағы коммерциялық қызметті цифрландырды