Ұлттық құндылық бәсеке, жарыс арқылы да дамуы керек