Әлеуеті зор әлеуметтік салада әрбір мәселе маңызды