Комплаенс қызметінің бағыты – сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдерді төмендету