Әкімдердің жергілікті бюджетті басқаруы мәселені жедел шешуге ықпал етеді