Әңгіме арқауы – істі болғандарды жұмыспен қамту мәселесі