Этносаралық қатынастарды реттеу кезінде медиацияны жүргізу негізі