Департамент қызметінің 2020 жылдың 6 айындағы қорытындысы және нәтижелері