Бірге болсақ, біз үшін алынбайтын қамал, бағынбайтын белес жоқ