Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-ІV Заңына сәйкес Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңын бұзған кезде туындайтын жауапкершіліктер