Артына бай мұра қалдырып, аудан тарихынан орын алған тұлға