Аламан бәйгені ойлап тапқан бабаның мұрасы – ұрпаққа аманат