ҚНРДА жеке тұлғалардың банкроттығы рәсімі шеңберінде оператор болып табылмайды