Әлеуметтік құбылысқа қарсы сананы қалыптастыру қажет