Әкімшілік рәсімдік-процестік Кодекс көп мәселенің оң шешілуіне кепілдік береді