АРХИВТАНУШЫ-ҚҰЖАТТАНУШЫ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ МЕМЛЕКЕТТІҢ ТАРИХЫ ҮШІН МАҢЫЗДЫ