Сыбайластыққа қарсы сананы қалыптастыру да маңызды